Hoppa till innehåll

Roterande munstycken

Roterande munstycken är ett bra alternativ när uppgiften är att rengöra rörets innervägg. De roterande munstyckena används ofta för att avlägsna fett eller andra avlagringar i röret. Roterande munstycken används också för att göra den slutliga förberedelsen av ett rör innan relining sker.

Det klassiska roterande munstycket har en tryckdel med en vattenledande axel, en roterande kropp monterad på axeln och en topp som håller den roterande kroppen på plats. Konstruktionen är baserad på ett finjusterat spel mellan axeln och den roterande kroppen och genom vinkeln eller storleken på dysinsatserna, roterar kroppen när den utsätts för vatten under tryck. Hela konstruktionen är baserad på att använda vattnet som lager, vilket inte gör det klassiska roterande munstycket lämpligt för återvinning av vatten. Återvinningsvatten innehåller sandpartiklar och risken är stor att dessa partiklar låser den roterande kroppen. I de flesta fall kan munstycket inte repareras.

Under det senaste århundradet har de långsamt roterande munstyckena blivit mycket populära, främst på grund av rengöringsstrålens rengöringskraft och styrka. Livslängd och modeller som kan hantera återvinningsvatten är två andra orsaker.

De bästa långsamt roterande munstyckena på marknaden kan inte bara rengöra fett och andra mjukare ansamlingar i rör, utan också hårdare material, tyngre rötter och andra allvarliga hinder i röret.

En rekommenderad rotationshastighet är ca. 100-500 varv / min. Vid denna hastighet förblir vattenstrålarna väl samlade och också längre bort från munstycket. En centraliserande släde är ett bra alternativ för att få ett jämnt avlägsnande av material 360˚ runt röret.

Swedish

Select language