Hoppa till innehåll

AquaTeq® teori & praktik

ALLT BÖRJAR MED SLUTET! 

AquaTeq® erbjuder utbildningar där vi kombinerar teorimed praktik. Kursen hålls normalt under en dag där teoretisk kunskap befästs och bevisas genom praktisk spolning.

Målsättning:

Att på ett säkert och effektivt sätt spola rent ledningar med rätt verktyg. Detta tillsammans med en grundläggande kunskap gällande sambandet mellan spolbil, slang och munstycket.

Under utbildningen går vi även igenom viktiga parametrarman bör ha koll på!

• Vad har ni för spolbilar?
• Rent vatten?
• Recycling?
• Pumpkapacitet?
    • Max vattenflöde
    • Max tryck
• Slang
• Slangdimension
• Slanglängd
• Vad reglerar vattenflödet?
• Vad reglerar trycket?

Vi brukar säga att systemet börjar där man tror det slutar – vid spolmunstycket. För att underlätta och förenkla förståelsen för olika spolmunstyckens arbetsområden och effektivitet har vi klassificerat dem i fyra grupper – Klass 1 till 4. Skillnaden beskrivs och slutligen bevisas genom praktisk spolning.

Vi går även igenom vad man bör känna till för att kunna spola effektivt för att minska kostnader och minskapåverkan på miljön.

Nedan frågor får förklaring:

· Vad påverkar resultatet mest?
· Vad har störst inverkan på en effektiv och miljöriktig ledningsrengöring?
· Vilket är ett optimalt arbetstryck i spolmunstycket, fräsen eller rotskäraren?
• Vad är ett rengöringsmunstycke huvudsakliga uppgift?
• Vad ger bäst rengöringskraft?
• Vad är viktigt att kontrollera gällande spolmunstycken ur effektivitetssynpunkt och säkerhet?

Hör av er till oss på AquaTeq® så berättar vi mer om hur ni kan jobba säkrare, effektivare och spara stora pengar – varje dag!

Swedish

Select language