Hoppa till innehåll
Operation to minimize risk of blowing water traps

Minimera risken att blåsa vattenlås

Grund
När ett spolmunstycke förflyttar sig genom ett rör med hjälp av vatten under tryck från en spolbil, är det inte bara vattnet som sätts i rörelse utan även luften som finns i rörsystemet.

I en huvudledning finns ofta ett antal servisrör anslutna, vilka påverkas avluftströmmarna som uppstår vid spolning. Resultatet kan bli det vi normalt kallar för att ”blåsa toaletter” och beror i många fall på att fastighetensavluftning är för liten i förhållande till luften som trycks in i systemet vid spolning.

För att förstå sammanhanget mellan tryck och flöde i spolmunstycket och hur det påverkar indrivningshastigheten av spolmunstycket i röret samt spolmunstyckets förmåga att effektivt rengöra röret finns två huvudregler:

1. Om man önskar att spolmunstycket ska gå driva in snabbt i röret alternativt driva upp en längre sträcka krävs ett högre tryck på vattnet som lämnar spolmunstycket. 

2. Om man vill ha optimal rengöringseffektivitet d v s rengöra röret snabb med så lite vatten och minimal kilowattförbrukning (=minimal dieselförbrukning) som möjligt, ska man utnyttja högtryckspumpens vattenflöde och ha ett max tryck i spolmunstycket på 60 bar. 

Hur uppkommer och hur förebygger man att”blåsa” toaletter?

Första tillfället att trycka ut vattnet från vattenlåsen (blåsa toaletter) är när spolmunstycket är på väg in i ledningen. Då uppstår ett övertryck bakom spolmunstycket. Samtidigt ökar luftströmmarna runt spolmunstycket, vilket innebär att det runt ett större spolmunstycke blir högre luftströmshastigheter än ett mindre.För att minimera risken att blåsa toaletter kan följande åtgärder därför göras:

· Ta bort brunnslocket uppströms och om möjlighet finns, öppna renslock framför fastigheter. 
· Kör på lägre tryck
· Välj ett fysiskt mindre spolmunstycke för att lättare få tryckutjämning framför och bakom munstycket.
· Välja ett spolmunstycke med lång kastlängd på vattenstrålarna (minimal turbulens) för att jobba effektivt på lägre tryck med högre vattenflöden.
· Välj hellre ett spolmunstycke med färre och större hål än ett spolmunstycke med många små.
· När man kommit upp i ledningen med spolmunstycket ochska börja dra hem, kan man med fördel stänga av spolningen för att tryckutjämna luften i röret, innan man återigen startat spolning och tillbakadragningen av spolmunstycket.

BLSwiper® är en serie spolmunstycke som med fördel väljs för att minska problemet med att blåsa toaletter. 

· Med sina ejektorkanaler leds luft igenom spolmunstycket som på så sätt minskar lufthastigheten runt munstycket och underlättar tryckutjämning framför och bakom spolmunstycket.
· Finns i en mängd olika storlekar för enkel anpassning till rördimension.
· Den inre konstruktionen hos BL Swiper® tillsammans med få dysor, ger extremt lång kastlängd på vattenstrålarna och flyttar effektivt massor i röret.
· BL Swiper® är mycket effektivt ända ner till 25-30 bars tryck i spolmunstycket.

Spolmunstycken med antiblastfunktion (en extra ring med utgående vattenstrålar med hög vinkel) minskar övertrycket bakom spolmunstycket och undertrycket framför spolmunstycket genom att skapa en spärrande vattenväg för luften. På grund av de många vattenstrålarna,många med hög vinkel, blir däremot effektiviteten dålig och resulterar i att spolmunstycke inte orkar flytta massorna i röret och blir därför en dyr och ineffektiv lösning.

Sammanfattningsvis innebär all rengöring av rör att man måste förstå orsak och verkan för att på ett optimalt sätt utnyttja sina resurser på ett kostnadsbesparande sätt.

Föregående artikel AquaTeq ® - flexibilitet och högt tempo
Swedish

Select language