Hoppa till innehåll
Flushing Efficiency - When 1 + 1 Becomes 3

Spoleffektivitet - När 1+1 blir 3

Vad betyder ordet effektivitet när det kommer till rengöring av rör eller ledning, med fokus på avlopp- och dagvatten?

Tittar vi generellt på ordet effektivitet brukar det förklaras med:

Effektivitet - Att göra saker rätt innebär att göra en specifik sak på det bästa, snabbaste, billigaste sättet, det vill säga mest produktivt.

Till detta kan läggas, att om man gör saker på ett produktivt sätt innebär det, i de allra flesta fall, att man även minskar belastningen på miljön.

Om vi kokar ner ordet effektivitet med fokus på vår bransch, vilka tre områden kan vi direkt påverka vid varje enskilt spoluppdrag?

VATTENFÖRBRUKNING – Varje spolmunstycke /dysa förbrukar ett visst antal liter per minut, beroende på hur det är uppsatt. Man kan tänka sig att om spolmunstycket förbrukar färre liter per minut minskar vi den totala vattenförbrukningen för uppdraget. Men då kommer nästa viktiga parameter in nämligen……………


TID –
Antal drag vi måste göra för att få ledningen ren kräver tid. Det är lätt att förstå att 1 eller 2 drag tar kortare tid än 4-5 drag. Dessutom kräver varje drag att man skapar vatten under tryck och för att göra det måste effekt tas ifrån en motor. Då kommer vi till tredje området som vi kan påverka, nämligen….

DIESEL – För att få vatten under tryck, krävs ett visst varvtal på motorn, som i sin tur driver spolpumpen. Motorn förbrukar, i de flesta fall, diesel. En genomsnittlig kombibil förbrukar mellan 25–50 liter diesel i timmen beroende på kapacitet och uppbyggnad.

Spoluppdraget utförs av spolmunstycket. Spolmunstycket eller dysan är alltså nyckeln till att minska alla tre ovanstående områden: Vattenförbrukning, tid och diesel.

Hur gör vi då detta?

1. En av de viktigaste sakerna är att försäkra sig om att varje spolmunstycke/dysa som används på spolbilen är uppsatta och anpassade till bilen och dess uppdrag.

2. Använda rätt spolmunstycke för varje uppdrag. Alla typer av spolmunstycken har sina specifika arbetsområde, vilket innebär att man måste välja rätt spolmunstycke för varje spoljobb. Ett munstycke/dysa som används för stoppupptagningen är inte lämpligt, ur effektivitetssynpunkt, när man ska dra rent en ledning från sand, grus, sten och slam. Ett descaling munstycke ska användas för att ta bort påbyggnader och avlagringar i rör alternativt finare rötter, inte för att flytta stora massor som finns i röret.


3. Arbeta med rätt tryck i spolmunstycket. Olika spolmunstycken/dysor har sina optimala arbetstryck, det vill säga där de arbetar vid högsta effektivitet Dessutom ska vattenflödet vid detta optimala arbetstryck anpassas efter rörets storlek. Det krävs färre liter per minut för att spola rent ett mindre rör jämfört med ett större. Detta är också något som ska tas i beaktan när man anpassar spolmunstycken till spolbilen.

Om man använder ett effektivt spolmunstycke för att flytta massor kan detta jobba på ett betydligt lägre tryck än en dysa för stoppupptagning, fräsning eller descaling.

Vi på AquaTeq® har stor kunskap om alla våra produkter och hur vi på bästa sätt optimerar dem till varje spolbil. Vi hjälper våra kunder dagligen med att effektivisera sina spolbilar. Detta gör vi genom en noga analys av vilka spoluppdrag som är mest förekommande och i vilka rördimensioner. Vi utrustar både nya och befintliga spolbilar samtidigt som vi ger råd och underlag hur man bäst använder varje enskilt spolmunstycke/dysa.

Föregående artikel Ejektorer
Nästa artikel Munstycken Klass 2 (fördjupning)
Swedish

Select language