Hoppa till innehåll
How to choose the right nozzle for the job?

Hur väljer man rätt spolmunstycke för jobbet?

Att välja rätt munstycke för jobbet är en vetenskap. Det finns en mängd olika modeller att välja på där antalet vattenstrålar och deras vinklar varierar. Spolmunstyckets inre utformning, det vill säga passagen där vattnet som kommer via spolslangen ska passera innan det kommer ut genom munstycket. Den inre designen hos ett spolmunstycke påverkar hur effektivt munstycket tar hand om vattenkraften från spolslangen.

Här tänkte vi ge lite tips hur man kan tänka för att välja det bästa munstycket för uppdraget.

I videon ser ni en jämförselse med ett "vanligt" spolmunstycke med många vattenstrålar, jämfört mot vår BL Swiper® med få strålar.

Mängden vattenstrålar

Vad är för- och nackdelar med många utgående vattenstrålar jämfört med få vattenstrålar i ett spolmunstycke?

Desto fler gånger vi delar upp vattnet, desto klenare måste varje vattenstråle bli.

En bra tumregel är att välj ett munstycke med färre vattenstrålar för att få dessa så kraftfulla som möjligt. Nackdelen med färre vattenstrålar är att dessa kan skapa ”stripor” i röret. Detta händer oftast när materialet i röret sitter upp på sidorna och är hårt packat. Dränerande material i rör som t ex strösand kan också ge ”stripeffekt”.

SLUTSATS:

• Få strålar är alltid mer effektiva för att flytta material, jämfört med många mindre vattenstrålar.

• Ska röret renspolas runt om är fler vattenstrålar att föredra.

• Därför bör man ha båda alternativen på spolbilen.

Vinklar på vattenstrålarna

Hur ska man tänka angående vinklarna på vattenstrålarna som kommer ut från munstycket?

För att förenkla delar vi upp vattenstrålarnas vinklar i tre olika kategorier.

0-12 grader är till för att flytta material. Ju lägre vinkel desto effektivare flyttas materialet i röret. Med lägre vinkel blir avståndet, från det att vattnet lämnar spolmunstycket, tills det når rörvägen längre. Här kommer den inre designen av spolmunstycket in. En optimal vattenledande design håller samman strålarna betydligt längre bakom spolmunstycket och ger därför möjlighet att jobba med lägre vinklar och fortfarande rengöra ända ut till rörväggen. Munstycken med dålig inre design kommer i större rör inte klara detta.

13-30 grader är något som vi kallar universal. Munstycken med dessa vinklar klarar att flytta material, om det inte är för mycket material i röret. De klarar även att tvätta rörväggar om det inte är beläggningar som sitter fast för hårt. Munstycken med dessa vinkar har ofta fler vattenstrålar med olika vinklar.

31-90 grader är ren rörväggstvätt eller som vi ofta kallar det från engelskan; descaling. Här används i stor utsträckning roterande munstycken, men det finns även granater med fem av tio vattenstrålar som har 30 eller 45 graders vinklar med bredstrålar som är avsedda för denna typ av uppdrag. Dessa munstycken är inte avsedda för att flytta stora mängder material. OM det är stora mängder material, börja med att flytta bort materialet med ett effektivt 0-12 graders munstycke, för att sedan köra med 31-90 graders ”rörväggstvättande munstycke.

Var rädd om ditt vattentryck och plånboken

För att spolmunstycket ska jobba effektivt så är det viktigt att välja ett munstycke som har så lite inre turbulens som möjligt. Turbulens inne i ett spolmunstycke skapar tryckförluster. Detta betyder förluster av energi, energi som man betalt dyrt för (diesel). Turbulensen ger också vattenstrålar med betydligt mindre kraft. Ett turbulent vatten ger även kortare kastlängd på vattenstrålarna vilket gör att munstycket jobbar ineffektivt.

Ju mindre turbulens, desto effektivare är ett munstycke. Då behöver du inte belasta spolbilen lika hårt och minskar därmed slitage på pump, drivlina och kopplingar, samtidigt som du sparar massor av diesel.

Föregående artikel Meddelande till våra kunder
Nästa artikel Ejektorer
Swedish

Select language